ดาวน์โหลดเอกสารโดย Vocabdujour


Filename
เอกสารประกอบคำชี้แจงเรื่องTCAS66จากทปอ download
สรุปข่าวเด็ดฝรั่งเศสและทั่วโลกในปี 2021-2022 download
สรุปข้อมูลทางภูมิศาสตร์ของฝรั่งเศส download
สรุปเรื่องอาหารเด็ดประจำแคว้นต่าง ๆ ของฝรั่งเศส download
สรุปเรื่องการผันรูปกริยา temps และ modes ต่าง ๆ download
สรุปวันสำคัญในประเทศฝรั่งเศสลงรายละเอียด download